Nextcloud’ un komut satırını kullanma!

İdris koç
Eğitmenin Adı
Nextcloud komut satırı
15 Ağustos 2018

Nextcloud kurulum dizininizde ilk değişiklik yapmak için komut söyledir.

cd /var/www/nextcloud

ve gerekiyorsa bulutunuzu bakım modunda ayarlayın:

sudo -u www-data php occ maintenance:mode --on
Maintenance mode enabled

Nextcloud’ ta işlem bittikten sonra  bakım modunu “kapalı” olarak ayarlamayı unutmayın:

sudo -u www-data php occ maintenance:mode --off
Maintenance mode disabled

Nextcloud arka plan işlerini çalıştırmak için Cron veya AJAX kullanın:

sudo -u www-data php occ background:cron
Set mode for background jobs to 'cron'

sudo -u www-data php occ background:ajax
Set mode for background jobs to 'ajax'

Nextcloud verilerinizi yeniden tarayın:

sudo -u www-data php occ files:scan --all -v
Scanning files for 2 users
Starting scan for user 1 out of 2 (admin)
    Folder /admin/
    Folder /admin/files
    File  /admin/files/Nextcloud.mp4
    File  /admin/files/Nextcloud Manual.pdf
    Folder /admin/files/Documents
    File  /admin/files/Documents/About.odt
    Folder /admin/files/Photos
    File  /admin/files/Photos/Coast.jpg
    File  /admin/files/Photos/Nut.jpg
    File  /admin/files/Photos/Ekran Resmi 2018-09-27 12.19.19.png
    File  /admin/files/Photos/Hummingbird.jpg
    Folder /admin/cache
Starting scan for user 2 out of 2 (idriskoc)
    Folder /idriskoc/
    Folder /idriskoc/files
    File  /idriskoc/files/Nextcloud.mp4
    File  /idriskoc/files/Nextcloud Manual.pdf
    Folder /idriskoc/files/Documents
    File  /idriskoc/files/Documents/About.odt
    Folder /idriskoc/files/Photos
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Documents/About.txt/OC_DEFAULT_MODULE
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Photos
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Photos/Coast.jpg
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Photos/Nut.jpg
    Folder /idriskoc/cache
+---------+-------+--------------+
| Folders | Files | Elapsed time |
+---------+-------+--------------+
| 35   | 31  | 00:00:00   |
+---------+-------+--------------+

Veya belirli bir kullanıcının verilerini tarayabilirsiniz:

sudo -u www-data php occ files:scan idriskoc -v
Starting scan for user 1 out of 1 (idriskoc)
    Folder /idriskoc/
    Folder /idriskoc/files
    File  /idriskoc/files/Nextcloud.mp4
    File  /idriskoc/files/Nextcloud Manual.pdf
    Folder /idriskoc/files/Documents
    File  /idriskoc/files/Documents/About.odt
    File  /idriskoc/files/Documents/About.txt
    Folder /idriskoc/files/Photos
    File  /idriskoc/files/Photos/Coast.jpg
    File  /idriskoc/files/Photos/Nut.jpg
    File  /idriskoc/files/Photos/Hummingbird.jpg
    Folder /idriskoc/files_encryption
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Nextcloud.mp4
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Nextcloud Manual.pdf
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Documents
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Documents/About.odt
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Documents/About.txt
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Photos
    Folder /idriskoc/files_encryption/keys/files/Photos/Nut.jpg
    Folder /idriskoc/cache
+---------+-------+--------------+
| Folders | Files | Elapsed time |
+---------+-------+--------------+
| 24   | 21  | 00:00:00   |
+---------+-------+--------------+

Nextcloud filecache temizlemeyin:

sudo -u www-data php occ files:cleanup
0 orphaned file cache entries deleted

Silinen dosyaları kaldır:

sudo -u www-data php occ trashbin:cleanup idriskoc
Remove deleted files of idriskoc

veya silinmiş tüm dosyaları temizlemek için herhangi bir kullanıcı adı girmeyin:

sudo -u www-data php occ trashbin:cleanup --all-users
Remove deleted files for all users
Remove deleted files for users on backend Database
  admin
  idriskoc

yada config.php doyasını aşağıdaki satırı eklediğiniz  sizin yerinize yapacaktır:

 • auto – işlemi kendi yapar
 • D, auto – silenen bir dosyayı minimum  tutulduğu günü değiştirin:
 • auto, D – birkaç gün sonra silin:
 • D1 ,D2 – önce silmeyin, bir gün sonra silin:
 • disabled – otomatik silme işlemini devre dışı bırakır:

Dosyaları 7 gün sonra otomatik olarak siler:

'trashbin_retention_obligation' => 'auto, 7',

Uygulamaları devre dışı bırakın veya etkinleştirin (örneğin, Posta veya galeri, iki faktörlü kimlik doğrulama) gibi:

sudo -u www-data php occ twofactorauth:disable idriskoc
Two-factor authentication disabled for user idriskoc
sudo -u www-data php occ twofactorauth:enable idriskoc
Two-factor authentication enabled for user idriskoc

Galeri uygulamasını Etkinleştir veya Devre dışı bırak:

sudo -u www-data php occ app:enable gallery
gallery enabled
sudo -u www-data php occ app:disable gallery
gallery disabled

Tüm yapılandırma parametrelerini listeleyin:

sudo -u www-data php occ config:list
},
    "theming": {
      "backgroundMime": "backgroundColor",
      "cachebuster": "11",
      "enabled": "yes",
      "faviconMime": "image\/jpeg",
      "installed_version": "1.5.0",
      "logoheaderMime": "image\/png",
      "types": "logging"
    },
    "twofactor_backupcodes": {
      "enabled": "yes",
      "installed_version": "1.3.1",
      "types": ""
    "updatenotification": {
      "bruteforcesettings": "1.1.0",
      "core": "13.0.6.1",
      "enabled": "yes",
      "groupfolders": "1.3.3",
      "installed_version": "1.4.1",
      "nextant": "1.0.10",
      "ojsxc": "3.4.2",
      "spreed": "3.2.5",
      "types": "",
      "update_check_errors": "0"
    },

Tüm komutların listesini almak için:

sudo -u www-data php occ
Nextcloud 14.0.1
Usage:
 command [options] [arguments]
Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
   --no-warnings   Skip global warnings, show command output only
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 
Available comma
 _completion             BASH completion hook.
 check                check dependencies of the server environment
 help                Displays help for a command
 list                Lists commands
 status               show some status information
 upgrade               run upgrade routines after i
 activity
 activity:send-mails         Sends the activity notification mails
 app:check-code           check code to be compliant
 app:disable             disable an app
 app:enable             enable an app
 app:install             install an app
 app:list              List all available apps
 config
 config:app:delete          Delete an app config value
 config:app:get           Get an app config value
 config:import            Import a list of configs
 config:list             List all configs
 config:system:get          Get a system config value
 config:system:set          Set a system config value
 dav
 dav:create-addressbook       Create a dav addressbook
 dav:create-calendar         Create a dav calendar
 dav:remove-invalid-shares      Remove invalid dav shares
 dav:sync-birthday-calendar     Synchronizes the birthday calendar

Kullanıcıyı etkinleştir / devre dışı bırak

sudo -u www-data php occ user:disable admin
The specified user is disabled

Kullanıcıyı tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo -u www-data php occ user:enable admin
The specified user is enabled

Kullanıcılar devre dışı bırakıldıktan sonra, bağlı linklerin bağlanlantıların kesileceğini unutmayın:

Şifreleri sıfırlama:

sudo -u www-data php occ user:resetpassword idriskoc
Çıktı:
Warning: Resetting the password when using encryption will result in data loss!
Do you want to continue?
Enter a new password: 
Confirm the new password: 
Successfully reset password for idriskoc

Şifre değişikliği bilgi maili

Kullanıcıları belirli bir gruba ekleme:

sudo -u www-data php occ user:add IT -g idriskoc
Enter password:
Confirm password: 
The user "IT" was created successfully
Created group "idriskoc"
User "IT" added to group "idriskoc"
Nextcloud’unuzu yedeklemeyi unutmayın.

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir