Burdasınız
Ana Sayfa > Açık Kaynak > Tar.gz Ile Zimbra Backup Ve Restore

Tar.gz Ile Zimbra Backup Ve Restore

tar.gz ile zimbra backup ve restore

Zimbra Backup
[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop
[root@mail ]# exit
[root@mail ]# tar -zcvf zimbra.$(date +%d-%m-%Y).tar.gz /opt/zimbra
[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start
Zimbra Restore
[root@mail ]# tar -zxvf yedek.dosya.adı.tar.gz
[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop
[zimbra@mail ~]$ exit
[root@mail ]# cd /opt/
[root@mail opt]# unalias cp
[root@mail opt]# cp -Rf zimbra /opt
[root@mail opt]# chown -R zimbra.zimbra zimbra
[root@mail opt]# /opt/zimbra/libexec/zmfixperms
[root@mail ~]$ su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start
[root@mail ~]$ exit
[root@mail ~]$ restart

idriskoc@gmail.com'

İdris Koç

İdris Koç, MCSE, MCSA, MCTS, (Redhat )(Centos) System Admin, Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING Bilgi İşlem Yönetici olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn

Bir Cevap Yazın

Top