Install CactiEZ Configure SNMP RHEL Ve CentOS

RedHat Enterprise Linux veya CentOS üzerinde SNMP yapılandırmak ve yüklemeyi anlatıcam

Komutunu çalıştırın .

[root@CactiEZ ~]# yum install net-snmp-utils

Loading “fastestmirror” plugin

Loading “dellsysidplugin” plugin

Dependencies Resolved

=============================================================================

 Package                 Arch       Version          Repository        Size

=============================================================================

Installing:

 net-snmp-utils          i386       1:5.3.1-24.el5_2.2  updates           182 k

Installing for dependencies:

 net-snmp                i386       1:5.3.1-24.el5_2.2  updates           698 k

Transaction Summary

=============================================================================

Install      2 Package(s)

Update       0 Package(s)

Remove       0 Package(s)

Total download size: 879 k

Is this ok [y/N]: y

Yes diyerek Devam edelim

(1/2): net-snmp-utils-5.3 100% |=========================| 182 kB    00:02

(2/2): net-snmp-5.3.1-24. 100% |=========================| 698 kB    00:06

Running rpm_check_debug

Running Transaction Test

Finished Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

 Installing: net-snmp                     ######################### [1/2]

  Installing: net-snmp-utils               ######################### [2/2]

Installed: net-snmp-utils.i386 1:5.3.1-24.el5_2.2

Dependency Installed: net-snmp.i386 1:5.3.1-24.el5_2.2

Complete!

İnstall işlemi bitti ve Configure edelim

Snmpd.conf bozmadan yedeğini alalım yada snmd.conf_old yapalım ve aşağıdaki komutu çalıştıralım

[root@CactiEZ ~]# mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf_old

root@CactiEZ~]# ls -l /etc/snmp/

-rw-r–r– 1 root root   117 Apr 14 11:35 snmpd.conf

-rw-r–r– 1 root root 18579 Mar 24 20:21 snmpd.conf_old

Snmpd.conf ekleyelim

[root@CactiEZ ~]# vim /etc/snmp/snmpd.conf

rocommunity public

rocommunity 192.168.2.74

syslocation “CentOS Lamp Server”

syscontact “i.koc@idriskoc.com”

 işlem bittikten sonra snmpd servisini start edelim

[root@CactiEZ ~]# /etc/init.d/snmpd start

Starting snmpd:                                            [  OK  ]

Test Edelim

[root@localhost ~]# snmpwalk -v 1 -c public -O e 127.0.0.1

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux CactiEZ.idriskoc.com 2.6.18-371.3.1.el5 #1 SMP Thu Dec 5 12:47:02 EST 2013 x86_64

SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (18173) 0:03:01.73

SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: “i.koc@idriskoc.com”

SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: mail.idriskoc.com

SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: “CentOS Lamp Server”

SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00

Ekran Resmi 2015-06-01 16.05.48

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir