Install Zimbra 8.7 Ubuntu 16.04.1


  Zimbra 8.7

 • Kurulum ve Yönetim Kolaylığı
 • Kullanıcı Dostu Arayüz
 • Online ve Offline Kullanılabilen Uygulamalar
 • Ajax ile Zenginleştirilmiş Yönetim Paneli
 • Doküman Paylaşımı ve Yönetimi
 • Mobil Cihazlar İçin Geliştirilmiş Web Arayüz
 • Diğer Sistemlere Taşınabilme Kolaylığı
 • Zimbra Calender uygulaması
 • Zimbra Collaboration Suite gereksimleri.

Zimbra Server

 • Operating System : Ubuntu 16.04 LTS
 • Hostname : zimbra.linuxislige.org
 • IP address : 10.34.9.0/24

DNS server:

 • Operating system : Ubuntu 16.04 LTS
 • Hostname : zimbra.linuxislige.org
 • IP address : 10.34.9.159/24

Dört çekirdekli veya daha yüksek CPU

    8 GB RAM ya da daha fazla

    50GB sabit disk

    Hızlı internet bağlantısı

    Mükemmel bir DNS yapılandırması

    Firewall devre dışı bırakılmalıdır

Zimbra yüklemeden önce, aşağıdaki adımları yapmanız gerekir.

Her şeyden önce, Ubuntu sunucu güncelleyin.

root@zimbra:~# apt-get update

root@zimbra:~# apt-get upgrade

root@zimbra:~# apt-get dist-upgrade

Gerekli bağımlılıkları yükleyin:

root@zimbra:~# apt-get install build-essential

aşağıda gösterildiği gibi /etc/hosts/ dosya ve Ubuntu sunucusunun FQDN ( tam etki alanı adını) ekleyin.

root@zimbra:~# vim /etc/hosts

10.34.9.159     zimbra.linuxislife.org  zimbra

Kaydedin ve dosyayı kapatın .

Ubuntu sunucunun ağ yapılandırma dosyasında DNS sunucusu IP adresini eklemeniz gerekir.

/etc/network/interfaces dosyasına bakmak:

root@zimbra:~# vim /etc/network/interfaces

aşağıda gösterildiği gibi , DNS sunucusunun IP adresini ekleyin.

dns-nameservers 10.34.9.10

Ardından, /etc/resolv.conf dosyasını düzenleyin ve DNS sunucusu IP adresini ekleyin.

root@zimbra:~# vim /etc/resolv.conf

nameserver 10.34.9.10

Ardından , DNS sunucusu uygun MX kayıtlarını ekleyin. DNS sunucusuna gidin ve aşağıda gösterildiği gibi Ubuntu sunucu ayrıntıları ekleyin. Ayrı bir DNS sunucusu zorunlu olduğunu unutmayınız . DNS ve Zimbra sunucuları için tek bir sistem kullanmak gerekir.

Yaptığımız işlemlerin değişiklikleri alması için bir kez sisteminizi yeniden başlatın.

Bind servisini kurun:

root@zimbra:~# apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc

Webmin servisini indirin DNS ayarlarını sorunsuz olarak yapalım.

root@zimbra:~# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.810_all.deb

root@zimbra:~# dpkg –install webmin_1.810_all.deb

BIND DNS Server girin ardından Create master zone tıklayın yonerge resmine tıklayın.

işaretlenen yerleri doldurun.

Install Zimbra

Zimbra indirme sayfasına gidin wget komutunu kullanarak en son sürümünü indirin:
root@zimbra:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.7.0_GA/zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554.tgz
root@zimbra:~# tar xvfz zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554.tgz
root@zimbra:~# cd zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554
root@zimbra:~/zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554# 
./install.sh --platform-override komutunu kullanarak zimbra kurulumunu başlatalım:
root@zimbra:~/zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554# ./install.sh --platform-override
Zimbra 8.7 sürümü Ubuntu 16.04 için Beta sürümüdür kararlı sürüm için arge çalışması devam ediliyor.
WARNING: ZCS is currently only supported on Ubuntu Server 12.04 and 14.04 LTS.
You are attempting to install on Ubuntu 16.04.1 LTS which may not work.
Support will not be provided if you choose to continue.

Do you wish to continue? [N] y

Operations logged to /tmp/install.log.NGoYnix3
Checking for existing installation...
    zimbra-ldap...NOT FOUND
    zimbra-logger...NOT FOUND
    zimbra-mta...NOT FOUND
    zimbra-dnscache...NOT FOUND
    zimbra-snmp...NOT FOUND
    zimbra-store...NOT FOUND
    zimbra-apache...NOT FOUND
    zimbra-spell...NOT FOUND
    zimbra-convertd...NOT FOUND
    zimbra-memcached...NOT FOUND
    zimbra-proxy...NOT FOUND
    zimbra-archiving...NOT FOUND
    zimbra-core...NOT FOUND
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y

Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra's package repository [Y] ENTER
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] 
Install zimbra-logger [Y] 
Install zimbra-mta [Y] 
Install zimbra-dnscache [Y] 
Install zimbra-snmp [Y] 
Install zimbra-store [Y] 
Install zimbra-apache [Y] 
Install zimbra-spell [Y] 
Install zimbra-memcached [Y] 
Install zimbra-proxy [Y] 
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
    zimbra-core
    zimbra-ldap
    zimbra-logger
    zimbra-mta
    zimbra-dnscache
    zimbra-snmp
    zimbra-store
    zimbra-apache
    zimbra-spell
    zimbra-memcached
    zimbra-proxy

The system will be modified.  Continue? [N] Y
Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing packages

Local packages  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.NGoYnix3 for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components  zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-dnscache-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components....done
Local package installation started
Installing  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1514, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1557, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1686, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1727, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1736, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1745, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1754, <DATA> line 755.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE zimbra_home}/ at /opt/zimbra/libexec/zmupgrade.pm line 1763, <DATA> line 755.
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160831-125158.log
Installing LDAP configuration database...done.
DNS ERROR resolving MX for zimbra.example.com
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes] 
Create domain: [zimbra.example.com] example.com
    MX: zimbra.example.com (10.34.9.159)

    Interface: 10.34.9.159
    Interface: 127.0.0.1
    Interface: ::1
done.
Checking for port conflicts
Port conflict detected: 53 (zimbra-dnscache)
Port conflict detected: 53 (zimbra-dnscache)
Port conflict detected: 53 (zimbra-dnscache)
Port conflicts detected! - Press Enter/Return key to continue 

Main menu

   1) Common Configuration:                                                  
   2) zimbra-ldap:                             Enabled                       
   3) zimbra-logger:                           Enabled                       
   4) zimbra-mta:                              Enabled                       
   5) zimbra-dnscache:                         Enabled                       
   6) zimbra-snmp:                             Enabled                       
   7) zimbra-store:                            Enabled                       
        +Create Admin User:                    yes                           
        +Admin user to create:                 admin@example.com             
******* +Admin Password                        UNSET                         
        +Anti-virus quarantine user:           virus-quarantine.fvsccwljh@example.com
        +Enable automated spam training:       yes                           
        +Spam training user:                   spam.0h1rugh4dw@example.com   
        +Non-spam(Ham) training user:          ham.ixg2scmdg@example.com     
        +SMTP host:                            zimbra.example.com            
        +Web server HTTP port:                 8080                          
        +Web server HTTPS port:                8443                          
        +Web server mode:                      https                         
        +IMAP server port:                     7143                          
        +IMAP server SSL port:                 7993                          
        +POP server port:                      7110                          
        +POP server SSL port:                  7995                          
        +Use spell check server:               yes                           
        +Spell server URL:                     http://zimbra.example.com:7780/aspell.php
        +Enable version update checks:         TRUE                          
        +Enable version update notifications:  TRUE                          
        +Version update notification email:    admin@example.com             
        +Version update source email:          admin@example.com             
        +Install mailstore (service webapp):   yes                           
        +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

   8) zimbra-spell:                            Enabled                       
   9) zimbra-proxy:                            Enabled                       
  10) Default Class of Service Configuration:                                
   s) Save config to file                                                    
   x) Expand menu                                                            
   q) Quit                                    

Address unconfigured (**) items  (? - help) 7
Store configuration

   1) Status:                                  Enabled                       
   2) Create Admin User:                       yes                           
   3) Admin user to create:                    admin@example.com             
** 4) Admin Password                           UNSET                         
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fvsccwljh@example.com
   6) Enable automated spam training:          yes                           
   7) Spam training user:                      spam.0h1rugh4dw@example.com   
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.ixg2scmdg@example.com     
   9) SMTP host:                               zimbra.example.com            
  10) Web server HTTP port:                    8080                          
  11) Web server HTTPS port:                   8443                          
  12) Web server mode:                         https                         
  13) IMAP server port:                        7143                          
  14) IMAP server SSL port:                    7993                          
  15) POP server port:                         7110                          
  16) POP server SSL port:                     7995                          
  17) Use spell check server:                  yes                           
  18) Spell server URL:                        http://zimbra.example.com:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE                          
  20) Enable version update notifications:     TRUE                          
  21) Version update notification email:       admin@example.com             
  22) Version update source email:             admin@example.com             
  23) Install mailstore (service webapp):      yes                           
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for admin@example.com (min 6 characters): [hTF65IpV] 1234567
Store configuration

   1) Status:                                  Enabled                       
   2) Create Admin User:                       yes                           
   3) Admin user to create:                    admin@example.com             
   4) Admin Password                           set                           
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fvsccwljh@example.com
   6) Enable automated spam training:          yes                           
   7) Spam training user:                      spam.0h1rugh4dw@example.com   
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.ixg2scmdg@example.com     
   9) SMTP host:                               zimbra.example.com            
  10) Web server HTTP port:                    8080                          
  11) Web server HTTPS port:                   8443                          
  12) Web server mode:                         https                         
  13) IMAP server port:                        7143                          
  14) IMAP server SSL port:                    7993                          
  15) POP server port:                         7110                          
  16) POP server SSL port:                     7995                          
  17) Use spell check server:                  yes                           
  18) Spell server URL:                        http://zimbra.example.com:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE                          
  20) Enable version update notifications:     TRUE                          
  21) Version update notification email:       admin@example.com             
  22) Version update source email:             admin@example.com             
  23) Install mailstore (service webapp):      yes                           
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                           

Select, or 'r' for previous menu [r] r
Main menu

   1) Common Configuration:                                                  
   2) zimbra-ldap:                             Enabled                       
   3) zimbra-logger:                           Enabled                       
   4) zimbra-mta:                              Enabled                       
   5) zimbra-dnscache:                         Enabled                       
   6) zimbra-snmp:                             Enabled                       
   7) zimbra-store:                            Enabled                       
   8) zimbra-spell:                            Enabled                       
   9) zimbra-proxy:                            Enabled                       
  10) Default Class of Service Configuration:                                
   s) Save config to file                                                    
   x) Expand menu                                                            
   q) Quit    
*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] ENTER
Save config in file: [/opt/zimbra/config.30385] 
Saving config in /opt/zimbra/config.30385...done.
The system will be modified - continue? [No] Yes
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160831-152937.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.     
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for zimbra.example.com...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
    com_zimbra_attachmail...done.
    com_zimbra_date...done.
    com_zimbra_adminversioncheck...done.
    com_zimbra_email...done.
    com_zimbra_attachcontacts...done.
    com_zimbra_ymemoticons...done.
    com_zimbra_bulkprovision...done.
    com_zimbra_tooltip...done.
    com_zimbra_proxy_config...done.
    com_zimbra_srchhighlighter...done.
    com_zimbra_phone...done.
    com_zimbra_url...done.
    com_zimbra_viewmail...done.
    com_zimbra_clientuploader...done.
    com_zimbra_mailarchive...done.
    com_zimbra_webex...done.
    com_zimbra_cert_manager...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...failed.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_UBUNTU14_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@example.com)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] n
Notification skipped
Setting up zimbra crontab...done.
                           
web login https://localhost:7071/

Zimbra Admin Özet


Zimbra Servis status

Konu ile ilgili diger sorularınız için Lil’e sor tıklayınİdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir