Zimbra’da Dkım kaydı yapılandırma ve doğrulama

İdris KOÇ
Eğitmenin Adı
15 Ağustos 2018

Zimbra DKIM Kaydı
Zimbra’da Dkım kayıtlarını yapılandırma ve doğrulama

                        Bu bölümde, Zimbra’da dkım kaydının nasıl yapıldığını anlatıcam öncelikle Dkim kaydı nedir ve ne işe yarar.

Dkim  RFC4871 standartları belirlenmiş bir mail kimlik denetleme yöntemidir Bu yöntem ilk olarak DomainKeys adı altında Yahoo tarafından geliştirilmiştir artık yerini DKIM (Domainkeys Identified Mail)’e bırakmaştır. Ancak her iki yöntemde hali hazırda kullanılmaktadır. Hotmail Yahoo ve Gmail gibi büyük posta sağlayıcıları hem DomainKey hem de DKIM kontrolü yapmaktadırlar. Tabi Dkim ya da DomainKey ile imzalanmamış mailleri de kabul etmektedirler.  Dkim kaydı yapılmadığı taktirde Hotmail Yahoo Gmail gibi uzantılı domainlere mail atıldığında Gereksiz E-posta klasörüne gelmektedir.

İşlem söyledir.

[root@mail ~]# su - zimbra 
[zimbra@mail ~]$ /opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d linuxislife.org -s selector

Çıktı:

DKIM Data added to LDAP for domain linuxislife.org with selector selector
Public signature to enter into DNS:
selector._domainkey IN TXT ( “v=DKIM1; k=rsa; “

“p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvm4kjzTNk3BVdCgVGXIuLiJyy4lVCa6sindnUkWSITr7XxNXjsxk0aa1L

d5EdUkZoZB8VC1nMbWBxZnJti64M+FQJ0Z3vS3ptUJh20Kco+zNQBGt22Z1Bw8FsnhYVGoH0bXtGUqLzK6xCSBOESoGhbcI3rjGZAh8pOhjJ//ublzcBqS7POAAO9dS3JunJY2XZgtHptDnWzai15″

“AttVpRwIIFmDqEQw1OYonzZe8MJ0VrmLII0CusayqdZUeHhUc7kjvSBBhXN62rcQAuhYnJYOYb1xb3Oqb7fRHV6lINIrSpqOpuZy7i

/TwETjVthVJ+GQyJNhfUrM5mY1VTC5iQewIDAQAB” ) ; —– DKIM key selector for linuxislife.org

Yukarıdaki işlemler bittikten sonra çalıştığınız ISP firmandan oluşturduğumuz Selector.domainkey için TXT kaydı oluşturmamız gerekmektedir.
NOT: Mor renk ile boyanmış keyi kopyalıyoruz.

Dkim Record

Gmail  Dkim Test

Orijinal İleti

İleti Kimliği <2061838418.4465787.1534399074990.JavaMail.zimbra@linuxislife.org>
Oluşturulma tarihi: 16 Ağustos 2018 08:57 (6 saniye sonra teslim edildi)
Gönderen: idris KOC <idriskoc@ linuxislife.org > Zimbra 8.6.0_GA_1194 (ZimbraWebClient – FF61 (Mac)/8.6.0_GA_1194) kullanılarak
Alıcı: İdris KOÇ <idriskoc@gmail.com>
Konu: Gmail Dkim Test
SPF: 111.11.11.111 IP numarası için SPF kimlik doğrulaması sonucu: PASS Daha fazla bilgi
DKIM: linuxislife.org alanı için DKIM kimlik doğrulaması sonucu: ‘PASS’ Daha fazla bilgi
DMARC: ‘PASS’ Daha fazla bilgi

Hotmail Dkim Test

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d= linuxislife.org; s=dkim; t=1534399609; bh=lR6X/hvS/TfswydvcerFhB/FJo2GIZyiH4dOcArZIMk=; h=Date:From:To:Subject; b=fd3Zae7CBlHoEYsGU6krPqIlyqp566Q7k/91Ot7EadqsRZCFHgHKa5HDh1JjJ9p1W /TVHvU0K+NUQQOsOkonmUFypugLttgSRz/+Sb3i5ou72qKxlHaf1W5bauegHA3ed6a ojvC6bPKcClLc83fa6vNKHVUb3RJPLeueHUUrE9Y= DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.9.2 mail.linuxislife.org 5D9E53DA13E9 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d= linuxislife.org; s=selector; t=1534399605;

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir