Backup Zimbra User Mailbox

Merhabalar zimbradan kullanıcı bazlı mailbox backup alma.
Aşağıdaki komutları uygulayın.

BACKUP user mailbox

[root@zimbra mnt]# /opt/zimbra/bin/zmmailbox -z -m admin@linuxislife.org getRestURL “//?fmt=tgz” > /mnt/admin.tgz
[root@zimbra mnt]# ls -lah
toplam 0
-rw-r–r–. 1 root root 0 Eyl  2 18:20 admin.tgz
-rw-r–r–. 1 root root 0 Eyl  2 18:20 idriskoc.tgz

RESTORE user mailbox

[root@zimbra ~]# /opt/zimbra/bin/zmmailbox -z -m admin@linuxislife.org postRestURL “//? fmt=tgz&resolve=sikip” /mnt/admin.tgz

restore işlemi tamamlandı.

Kullanılan parametreler.

skip eski öğeleri kopyasını yok sayar,
changes eski öğeleri siler yeni öğeleri alır,
reset alt kılasörleri (veya tüm posta kutusunu ) siler,

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.