Tar.gz Ile Zimbra Backup Ve Restore

tar.gz ile zimbra backup ve restore işlemi.

Zimbra Backup

[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop
[root@mail ]# exit
[root@mail ]# tar -zcvf zimbra.$(date +%d-%m-%Y).tar.gz /opt/zimbra
[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start

Zimbra Restore

[root@mail ]# tar -zxvf yedek.dosya.adı.tar.gz
[root@mail ]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop
[zimbra@mail ~]$ exit
[root@mail ]# cd /opt/
[root@mail opt]# unalias cp
[root@mail opt]# cp -Rf zimbra /opt
[root@mail opt]# chown -R zimbra.zimbra zimbra
[root@mail opt]# /opt/zimbra/libexec/zmfixperms
[root@mail ~]$ su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start
[root@mail ~]$ exit
[root@mail ~]$ restart

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir