Nextcloud ve owncloud remove index.php

İdris koç
Eğitmenin Adı
Nextcloud index.php
11 Ağustos 2018

Merhabalar owncloud ve Nextcloud index.php kaldırmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

https://localip/index.php/f5jcfVQ1Gk3qQut
root@nextcloud:cd /var/www/
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# a2enmod rewrite
Module env already enabled
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# a2enmod env
Module env already enabled
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# vim /etc/apache2/apache2.conf
Çıktı:
# access here, or in any related virtual host.                                                               
<Directory />
 Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks 
AllowOverride None yerine All yazılacak
Require all granted
</Directory>
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# chmod 755 occ
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data ./occ config:system:set htaccess.RewriteBase  –value /
System config value htaccess.RewriteBase set to string
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data ./occ maintenance:update:htaccess
.htaccess has been updated
root@nextcloud:/var/www/nextcloud# service apache2 restart
https://local ip/s/f5jcfVQ1Gk3qQut

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir