Centos 7 Nagios Core kurulum

İdris koç
Eğitmenin Adı
Nagios Core
1 Kasım 2018

Nagios Core  Centos 7
BT alt yapı izleme yazılımı

Bu makalede CentOS 7’ de Nagios Core 4.4.1 ve Nagios Plugins 2.2.1’ in nasıl kurulacağını anlatıcam.
Bu makalede CentOS 7 üstüne Nagios Core’ u kurmak isteyen herkesin kullanımına yöneliktir.
SElinux’ u devre dışı bırakın
Kuruluma başlamadan önce, SElinux’ u devre dışı bırakmanız gerekiyor.

[root@NagiosCore ~]# setenforce 0
[root@NagiosCore ~]# vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Nagios Core çalışması için  bağımlılıkları yükleyin.

[root@NagiosCore ~]# yum install httpd php php-cli gcc glibc glibc-common gd gd-devel net-snmp openssl-devel wget unzip -y

Nagios’ un kullanılması için kullanıcı ve grub oluşturalım.

[root@NagiosCore ~]# useradd nagios
[root@NagiosCore ~]# groupadd nagcmd
[root@NagiosCore ~]# usermod -a -G nagcmd nagios
[root@NagiosCore ~]# usermod -a -G nagcmd apache

Nagios’ u indirin ve yükleyin
Nagios ve Nagios eklentileri için gerekli .tar.gz dosyalarını indireceğimiz yer burasıdır.

[root@NagiosCore ~]# cd /tmp
[root@NagiosCore tmp]# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
[root@NagiosCore tmp]# wget http://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
[root@NagiosCore tmp]# tar zxf nagios-4.4.2.tar.gz
[root@NagiosCore tmp]# tar zxf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
[root@NagiosCore tmp]# cd nagios-4.4.2/

Nagios’ u derlemeye başlayalım!

[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# ./configure —with-command-group=nagcmd
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make all
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make install
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make install-init
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make install-config
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make install-commandmode
[root@NagiosCore nagios-4.4.2]# make install-webconf

Nagiosadmin için şifre oluşturalım
Nagiosadmin kullanıcısı için bir şifre oluşturmamız gerekiyor bu şifre ile GUI giriş yapmak için kullanılacaktır.

[root@NagiosCore ~]# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Nagios eklentiyi yükleyin.

[root@NagiosCore nagios-plugins-2.2.1]# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-openssl
[root@NagiosCore nagios-plugins-2.2.1]# make all
[root@NagiosCore nagios-plugins-2.2.1]# make install

Nagios’ u Başlatalım
Her şey düzgün çalışıyorsa Nagios Core servislerini başlatabiliriz.

[root@NagiosCore ~]# service httpd start
[root@NagiosCore ~]# service nagios start

Artık Nagios Core hazır durumda http://localhost/nagios giderek erişim sağlayabilirsiniz.
Nagios web sayfasına erişemiyorsanız güvenlik duvarına takılıyordur.

[root@NagiosCore ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
[root@NagiosCore ~]# firewall-cmd --reload

Kaynak

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir